TIETOSUOJASELOSTE

Ab Finnish Superberries Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Ab Finnish Superberries Oy (”Ab Finnish Superberries Oy” tai ”me/meidän”)

Y-Tunnus 3021307-4

Osoite: Kauppatie 26, 65610 Mustasaari, Finland

Puhelin: +358 40 4888990

Sähköposti: sales@finnishsuperberries.com

 

2. REKISTERIN NIMI

Ab Finnish Superberries Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

 

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme, kirjoitat tuotekommentin, kommentoit foorumille tai osallistut kilpailuihin. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria, tekniset tiedot (käyttäjän IP-osoite ja käytettävä selain) sekä evästetiedot. Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

 

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluidemme parantamiseen.

 

Ab Finnish Superberries Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen ja luotonanto ja -maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. Ab Finnish Superberries Oyin alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

 

Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä Ab Finnish Superberries Oyin määrittelemiin tarkoituksiin. Ab Finnish Superberries Oy velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

 

Tietojesi käsittelyssä Ab Finnish Superberries Oy käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. Ab Finnish Superberries Oy vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

5. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?

Ab Finnish Superberries Oy pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä Ab Finnish Superberries Oyin palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

 

6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Ab Finnish Superberries Oy voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Ab Finnish Superberries Oy rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

 

7. HENKILÖTIETOJESI TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Ab Finnish Superberries Oyin asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että Ab Finnish Superberries Oy on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Ab Finnish Superberries Oyilla ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa Ab Finnish Superberries Oyia.

 

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Voit myös itse poistaa profiilisi Ab Finnish Superberries Oy.com -verkkokaupasta ja päivittää siellä olevat tietosi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Ab Finnish Superberries Oyia koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

 

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös poistaa profiilisi Ab Finnish Superberries Oy.com -verkkokaupasta, päivittää tietosi ja kieltää sinulle kohdistetun markkinointiviestinnän.

 

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Ab Finnish Superberries Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Ab Finnish Superberries Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Ab Finnish Superberries Oy vastaa pyyntöihin 14 päivän sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli Ab Finnish Superberries Oy ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

 

8. SOSIAALISEN MEDIAN LIITTINNÄISET

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja Pinterestissä, sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla mainoksemme toisille käyttäjille sosiaalisten medioiden kautta). Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:

 

vierailusi päivämäärän ja kellonajan; Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet; IP-osoitteesi; tiedon käyttämästäsi selaimesta; tiedon käyttöjärjestelmästäsi; käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä tarvittaessa etu- ja sukunimesi, ja tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla.

Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

 

9. LINKIT

Verkkokauppamme Ab Finnish Superberries Oy.com voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain Ab Finnish Superberries Oy.com -verkkokauppaa. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että Ab Finnish Superberries Oy ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.

 

10. EVÄSTEET

Ab Finnish Superberries Oyin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

 

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Ab Finnish Superberries Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.