Puhdas Suomen luonto.

Suomi on maailman puhtain ja vihrein maa Yalen ja Columbian yliopistojen laatiman vuoden 2016 EPI-indeksin (Environmental Performance Index) mukaan. Indeksissä vertaillaan, miten eri maissa suojellaan ekosysteemejä ja ihmisten terveyttä.

Indeksissä vertaillaan, miten eri valtiot huolehtivat ilmanlaadusta, puhtaasta vedestä sekä vesivaroistaan. Lisäksi se tarkastelee, miten maanviljelyä, metsiä ja kalakantoja hoidetaan. Indeksiin vaikuttavat myös energiaratkaisut ja valtioiden suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.
 
Suomessa ilmanlaatu on hyvä, koska Suomi sijaitsee etäällä suurista päästölähteistä ja koska Suomen omat päästöt on saatu onnistuneesti kuriin. WHO:n mukaan Suomessa on EU-maiden puhtain ilma ja maailmassa kolmanneksi puhtain ilma Kanadan ja Islannin jälkeen.
 
Suomen maapinta-alasta yli 70% on metsää, mikä tekee Suomesta yhden maailman metsäisimmistä maista. Metsiemme maaperä on saasteetonta. Suomen metsistä 97% olisi heti luomusertifioitavissa, jos maanomistaja haluaisi sen tehdä. Luomusertifioituja metsiä ei lannoiteta eikä myrkytetä. Maanomistajat ovat sertifioineet niistä tällä hetkellä 40 % (v.2019). Tämä 12 miljoonaa ha luomusertifioitua metsää on suurin yhtenäinen marjojen ja sienien luomukeruualue koko maailmassa.
 
Yli 80% Suomen järvistä on laadultaan joko hyviä tai erinomaisia. Suomen pohjavesivaranto on valtava. Suomessa käytetään vain noin kaksi prosenttia vuosittain uusiutuvasta makeasta vedestä. Tätä voi verrata vesikriisialueisiin, joissa kulutus voi olla lähellä sataa prosenttia.

Suomessa on hyvin valoisat kesät, aurinko laskee myöhään ja nousee hyvin aikaisin. Suomen talvi on pitkä ja pimeä. Kasveille tämä tarkoittaa pitkää lepokautta ja kiihkeää kasvukautta. Siksi Suomessa kasvaneet marjat ovat maailman mehukkaimpia ja ne sisältävät valtavan määrän terveellisiä antioksidantteja ja vitamiineja.