Luomuviljely Suomessa.

Luomu on sertifioitu ja viranomaisten tarkasti valvoma tuotantotapa. Luomuviljelyn periaatteita ovat ravinteiden kierrätys, maaperän kunnon ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön välttäminen.

Luonnonmukaisessa viljelyssä on kiellettyä käyttää teollisia väkilannoitteita ja -rehuja sekä synteettisiä torjunta-aineita ja muuntogeenejä (GMO). Luomuruoan prosessoinnissa sallittujen elintarvikelisäaineiden määrä on hyvin rajallinen ja aineiden tulee olla maatalousperäisiä.
 
Luomuviljelyssä esim. kasvipeitteisyydellä voidaan vaikuttaa siihen, että maa pysyy kuohkeana. Aronia-viljelyssä kasvipeitteenä käytetään apilaa, joka sitoo sekä typpeä että hiiltä maahan tehokkaammin kuin mikään muu kasvillisuus.

Vihreiden kasvien fotosynteesi on myös ainut luonnollinen tapa sitoa hiiltä ilmasta. Kasvipeitteisyyden käyttäminen viljelyssä estää myös sadeveden ja sen mukana tulevien ravinteiden huuhtoutumisen vesistöihin ja tätä myötä rehevöitymisen.

Siksi Aronia-viljelymme sitoo tehokkaasti hiiltä ilmasta, estää vesistöjen rehevöitymistä eikä vaadi lainkaan keinokastelua.

Suomessa maanviljelyä ja sen tuottamia tuotteita valvotaan tarkasti. Luomuelintarvikeketjua säätelevät elintarvikelainsäädännön lisäksi EU:n luomulainsäädäntö (EY) 834/2007 (EY) 889/2007 ja (EY) 1235/2008. Tämä lainsäädäntö määrittelee vähimmäisvaatimukset koko EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotetuille maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Lainsäädännön noudattamista valvotaan tarkasti eri viranomaisten toimesta. Siksi kuluttajat voivat luottaa, että Suomessa valmistetut luomumerkityt tuotteet todella ovat luomua. Suomalainen luomu-merkki on EU:n luomutunnus, lehtimerkki, joka on pakollinen kaikissa valmiiksi pakatuissa luomutuotteissa.