Finnish Superberries - hälsa och vitalitet i familjernas vardag

Våra rötter går tillbaka till 1700-talet, då kungen i Sverige förlänade marken till nybyggarna i vårt släkt. Våra förfäder bröt marken och byggde upp gården med namnet Sandås som även gav släktens efternamn. Det svenska riket delades och så småningom bildades det nya landet Finland, släkten kom och släkten gick, men jordbruket fortsatte.

Under 2000-talet hade alla vi barn i huset flyttat ut från gården, bildat familjer och skaffat egna yrken och hus. Men så småningom ville våra ålderstigna föräldrar överlåta gården till oss yngre. Vi blev då tvungna att ta ställning till vad som var viktigt för oss. Vi drog slutsatsen att vi gärna ville fortsätta gårdens anor men att vi hellre skulle investera i att producera råvaror med naturliga hälsoeffekter istället för att fortsätta med den traditionella spannmålsodlingen. Vi valde också att omlägga jordbruket till ekologisk produktion så att vi på så sätt kunde skydda den miljö som är så viktig för oss.

Finland är en optimal plats för bärodling. Vi har långa ljusa somrar då solen skiner även nattetid medan vintern är lång och mörk. Detta innebär att växterna får en lång och god vila men även en intensiv, ljus växtsäsong. Dessutom är vår natur ren; luften och jordmånen är friska och vi har gott om grundvatten samt en tillräckligt regnig sommar och höst. De ekologiskt odlade bären, både i naturen och på vara odlingar får näring och vatten direkt från den näringsrika jordmånen som är särskild väl lämpad för bärväxter. Allt detta bidrar till att våra bär utvecklas till saftiga vitamin- och antioxidantbomber som är svåra att hitta på andra breddgrader.

Idag är Finnish Superberries ett växande förädlingscenter för finska, hälsofrämjande och ekologiskt producerade bär. Vi odlar aroniabär på våra egna och flera närliggande åkrar och samlar rena finska vilda bär som råvara till våra produkter. Vi skördar våra bär vid rätt tidpunkt och pressar dem till must omedelbart i närheten av åkrarna och plockplatserna för vilda bär.

Mustningen och torkprocessen som sker vid låg temperatur är skonsamma för bären. Detta säkerställer att alla viktiga, hälsosamma ingredienser bibehålls i råvaran för våra produkter. Från dessa bär förädlar vi hälsosam mat, som är lätt för alla att ta till sig för att få en daglig dos av antioxidanter och vitaminer.