Ren finsk natur.

Finland är det renaste och grönaste landet i världen enligt 2016 EPI (Environmental Performance Index) som sammanställts av Yale och Columbia University. Indexet jämför hur ekosystem och människors hälsa skyddas i olika länder.

EPI - indexet jämför hur olika länder sköter om frågor gällande luftkvalitet, rent vatten och vattenresurser. Dessutom tar man in beaktande hur jordbruk, skogar och fiskbestånd förvaltas. Indexet påverkas också av landets energilösningar och regeringens inställning till biologisk mångfald och klimatförändringar.

I Finland är luftkvaliteten bra eftersom Finland ligger långt från stora utsläppskällor och eftersom Finlands egna utsläpp har kontrollerats på ett framgångsrikt sätt. Enligt WHO har Finland den renaste luften i EU och den tredje renaste luften i världen efter Kanada och Island
Mer än 70% av Finlands landareal består av skog, vilket gör Finland till ett av de mest skogsklädda länderna i världen. Marken i våra skogar är oförorenad. 97% av Finlands skogar skulle kunna certifieras som ekologiska om markägaren skulle bestämma sig för att göra så. Ekologoskt certifierade skogar är inte besprutade eller förgiftade. Markägare har för närvarande certifierat 40% av skogarna (år 2019). Dessa ekoligiskt certifierade skogar som motsvarar 12 miljoner hektar är världens största enskilda ekologiska skördområdet för bär och svamp.

Över 80% av Finlands sjöar innehåller vatten av antingen god eller utmärkt kvalitet. Finlands grundvattenreserv är enorm. I Finland används endast cirka två procent av det årligen förnybara färskvattet. Detta kan jämföras med vattenkrisområden, där förbrukningen av färskvatten kan vara nästan hundra procent.

Finland har mycket ljusa somrar med korta nätter då skymningen övergår i gryning utan att det alls blir mörk på natten. I Österbotten är nätterna ljusa under flera veckor. Den finländska vintern däremot är lång och mörk. För växterna betyder detta en lång och återhämtande vila som åtföljs av en intensiv och krftig växtsäsong. Därför är de bär som odlas i Finland de saftigaste i världen och innehåller en enorm mängd hälsosamma antioxidanter och vitaminer.